Om Oss

Ulf Hedlund startade sitt företag redan 1982 och ombildade det till ett aktiebolag 1985.

Fram till 2007 drevs jordbruket med konstgödsel och besprutning därefter ställde Ulf om produktionen på gården så att djuren nu äter och sköts enligt Kravs regler och allt foder skördas ekologiskt.

2010 startades försäljningen av nötkött till grannar och vänner och efterhand har försäljningen ökat och nu säljs allt kött som produceras på gården i egen regi.

Ulf har under alla år varit sysselsatt med olika uppdrag utanför gården så som gräv, bygg och naturvårdsuppdrag. Sedan 1998 har bolaget jobbat med maskinförsäljning (lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner).

2019 tecknade Hedlunds Handelshus AB ett agentavtal med Svenska Husgruppen (Faluhus och Forsgrens timmerhus) att sälja hus i Västra Götaland och Halland.

Idag består företaget av tre områden; Entreprenad & Maskinförsäljning, Husförsäljning och Lantbruk. Kvalitet och stark kundkontakt har alltid varit ledord för Ulf från starten.

Kontakt

Telefon: 070-3302010

Fler sätt att kontakta oss