Lantbruk

Gården på Dammen består av ca 50 nötdjur och här kan du handla ekologiskt hängmörat gräsbeteskött. Det finns många fördelar med gräsbeteskött. Våra djur lever under ursprungslika förhållanden, de betar fritt och äter det de är gjorda för: gräs, klöver, maskrosor och andra örter som finns i beteshagen. På vintern fodras de uteslutande med ensilage, som är mjölksyrat gräs. Detta gör att de växer upp långsamt och köttet hinner utveckla en rik och fyllig smak, samtidigt som det blir välmarmorerat och därför naturligt mört.

Försäljning av kött från Dammen sker ca 4 ggr/år. Varje köttlåda innehåller 10 kg med olika detaljer (kokkött, stekar, ädelkött och färs).

Nästa köttutlämning sker på Dammen: mellan 17.00 – 19.00, xx april 2020
Köttlådorna bokas senast 2 veckor innan utlämningsdatum.

För mer information eller för att boka köttlåda, kontaka oss!

Samarbetspartner

Kontakt

Telefon: 070-3302010

Fler sätt att kontakta oss